steven beckers [ about ] [ werkwijze ] [ competentie ]

Elk project is een vraagstuk dat voortspruit uit een idee, een wens of een probleem. Ontwerpen is een zoektocht die begint met het bijeensprokkelen van gegevens, het aftasten van het terrein en het bepalen van de richting. Onderweg is het uitkijken voor valkuilen en adders onder het gras. Gaandeweg wordt er van platgereden paden afgeweken want de ontdekking van een alternatieve weg maakt de tocht zo veel interessanter... En zoals bij elke tocht geeft niets een grotere voldoening dan het bereiken van je bestemming! Een ontwerper krijgt dan ook steeds een kick als hij zijn geesteskind in productie ziet gaan.


Hieronder een opsomming van de verschillende stappen van het ontwerpproces:


 1. Verzamelen van alle bij de klant beschikbare gegevens. (welke producten biedt de klant aan? Wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de huidige problemen? Voor welke doelgroep dient er gewerkt te worden? Welke productiemethoden mogen aangewend worden? ...)
 2. Verzamelen van bijkomende gegevens (welke producten bieden andere spelers aan? wat zijn de heersende tendenzen? ...)
 3. Meditatie, brainstorming en het in vraag stellen van beschikbare gegevens (welke richtingen kunnen we uit? Moet dit of dat echt? Zijn alternatieven bespreekbaar? Zouden we niet beter dit of dat aan het product toevoegen hoewel het geen eis is? ...)
 4. Onderzoek en uitwerken van gerijpte ideeën.
 5. Evaluatie van het voorontwerp. Door het ontwerper ga je steeds dieper in op de materie en komen er geheid onverwachte problemen en nieuwe ideeën aan de oppervlakte. De nieuwe inzichten dienen grondig besproken te worden en niet zelden dient het project en de doelstellingen zelf bijgesteld te worden.
 6. Gedetailleerd uitwerken van het goedgekeurde basisontwerp.
 7. Evaluatie van het gedetailleerd ontwerp door alle partijen (klant én mogelijke toeleveranciers)
 8. Aanbrengen van de laatste aanpassingen en het opmaken van alle technische productietekeningen.
 9. Aanmaken en testen van een prototype.
 10. Evaluatie van het prototype op alle vlakken.
 11. Vrijgave van het ontwerp en start van de productie.